Boskapellebusken – van idee tot realisatie

In 2011 ontstond de werkgroep ‘Groen op Sinderen’ en werd er gestart met het planten van honderden voorjaarsbollen bij de Antoniuskapel. Dit werd samen met de leerlingen van OBS de Wegwijzer gedaan.

Jaren later ontstond in de werkgroep het idee om een perceel grasland aan de Kapelweg te kopen. Dit perceel stond al te koop sinds 2017 en ligt aan de rand van de dorpskern. In de zomer van 2020 ging de werkgroep in gesprek met het bestuur van Sinderens Belang en werden de ideeën gedeeld en later ook uitgewerkt op papier. Eind 2020 werd een werkgroep samengesteld om de haalbaarheid te onderzoeken en vele overleggen en uren later werd het perceel in oktober 2021 aangekocht.

Een deel van dit perceel is gereserveerd voor natuur. Dit maakt het mogelijk om met subsidie het financiële plaatje haalbaar te maken. Denk hierbij aan een poel, bosje, vogelbosje, struweelhaag en een struweelrand.

Het wordt een plek voor ontspanning, ontmoeting, samen zijn, educatie, biodiversiteit en groen. Een plek waar natuur hand in hand kan gaan met cultuur en ontspanning, waarbij kinderen en volwassenen spelenderwijs in contact blijven met al wat de aarde ons kan bieden.

Saamhorigheid, recreatie, verwondering, ongedwongen sfeer, samen werken en samen vieren, buiten leren: dat is belangrijk en wordt hier mogelijk gemaakt. Een plek voor mens en dier.

  • Leefbaarheid: groene ontmoetingsruimte voor alle bewoners van Sinderen: oud en jong, nieuwkomer of levenslang hier wonend, Achterhoeks of niet. In de groene ontmoetingsruimte zal ook een picknickplaats worden gerealiseerd.
  • Educatie: moestuintjes, lessen rondom natuur en landschap voor kinderen uit Sinderen en omgeving. Hierbij wordt de samenwerking gezocht met de basisscholen uit de buurt.
  • Cultuurhistorie: aandacht voor de spoorlijn Varsseveld-Dinxperlo die hier ooit liep
  • Recreatie en ontspanning: een wandelroute over het perceel als onderdeel van een Sinderens Ommetje; plek voor yoga- of gymlessen; natuurlijke speeltuin voor kinderen
  • Natuur en landschap: natuurlijke inrichting met bijvoorbeeld fruitbomen, bloemenweides, houtsingels en -wallen, stukjes bos, bijen- en vogelkasten etc.
  • Cultuur: een groen amfitheater met mogelijkheid voor optredens door onze plaatselijke verenigingen, maar ook voor andere sociaal-maatschappelijke activiteiten.

Jurgen Hulst en Anna Kemp hebben het buurtbos ontworpen. Jurgen heeft ook de prachtige visualisaties verzorgd:

De eerste tekeningen werden gepresenteerd aan belangstellenden op 8 november 2021. Tijdens deze informatieavond werd ook om meningen en ideeën gevraagd, het moet immers een gezellige dorpsplek worden. “Wat is voor Sinderen belangrijk?” was de vraag die gesteld werd. De antwoorden met de meeste stemmen zijn vervolgens verwerkt in een nieuwe tekening.

Een belangrijk punt dat werd genoemd is veiligheid. Dat is dan ook de reden dat er voor een goede afrastering rondom de poel is gekozen. Ook rondom de speelplek zal een hekje komen voor wat extra veiligheid. Met dezelfde reden is ervoor gekozen om de ingang van het buurtbos aan de kant van de Boskapelle te maken, omdat er op de Kapelweg hard wordt gereden. Vanaf de Kapelweg is er wel een zichtlijn ingetekend, zodat ook vanaf daar te zien is dat hier iets bijzonders  is. Tevens is (rolstoel)toegankelijkheid erg belangrijk, hier wordt in het projectplan ook rekening mee gehouden. Dit alles resulteerde in een nieuwe schets:

Het hele jaar 2022 is de werkgroep druk geweest met het uitwerken van de plannen en het regelen van geld om deze uit te kunnen voeren. Inmiddels hebben we van maar liefst 10 fondsen en subsidieregelingen een toezegging, bij elkaar voldoende om de aanleg en de inrichting te kunnen betalen. Heel blij zijn we ook met een bijdrage van de ouderraad van de school, waarmee we een mooi speeltoestel kunnen aanschaffen. Naast de aanleg hebben we ook te maken met de kosten van de grond. Deze zijn nu voor ruim 80% gedekt, dankzij een mooie toezegging van de provincie, Royal Kaak en een flink aantal mensen die een of meer m2 hebben gesponsord. Hiermee durven we het aan om te starten!

D’RAN!